Verdieping christelijk-sociale politiekVerdieping christelijk-sociale politiek

Waar staat de ChristenUnie voor? Ons politieke denken en handelen is gebaseerd op de Bijbel en de verwerking daarvan door vele christelijke denkers. In deze cursus kunt u daar in kort bestek meer over leren.

Omschrijving
De cursus Verdieping christelijk-sociale politiek veronderstelt de basiskennis van de basiscursus “Welkom bij de ChristenUnie”. Deze vervolgcursus verdiept uw kennis door bespreking van enkele belangrijke teksten. Bovendien reiken we een weeginstrument aan voor de ontwikkeling van politieke standpunten en bezinnen we ons op compromisvorming. Centraal bij dit alles staat de zoektocht naar de identiteit van de ChristenUnie.

We laten ons in de cursus leiden door de volgende vier vragen:

  • Hoe gaan geloof en politiek samen?
  • Wat is christelijk-sociaal?
  • Wat betekent de huidige seculiere tijd voor christelijke politiek?
  • Waar staat de ChristenUnie (voor)?

Opbouw
Aan de hand van voorbeelden uit de politieke praktijk steken we de diepte in naar de onderliggende theorie. Naast kennisoverdracht is er tijdens de vier avonden ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Docenten
Voor de cursus Verdieping christelijk-sociale politiek heeft het ChristenUnie Opleidingscentrum een trainerspoule. Afhankelijk van de locatie en beschikbaarheid wordt een van deze mensen ingezet.

Praktische informatie
Duur: vier avonden
Tijd: 19.45 - 22.00 uur
Aantal deelnemers: 10 - 16

Cursus aanvragen als vereniging
U kunt de verdiepingscursus aanvragen voor uw woonplaats of regio als u minimaal tien deelnemers hebt. Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen via opleiding@christenunie.nl.

Competenties die u hierbij ontwikkelt

  • Analytisch vermogen
  • Detailgerichtheid
  • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit
  • Visie delen