Inspanningsverplichting besturenInspanningsverplichting besturen

U bent hier:
Opleidingscentrum
Onderzoek
Inspanningsverplichting besturen

Vragenlijst naar aanleiding van de congresuitspraak:

“Scholing en vorming van ChristenUnie-vertegenwoordigers is niet meer een vrijblijvende zaak. Besturen hebben een inspanningsverplichting om hun fractieleden, maar ook zichzelf bij te scholen.” Het doel hiervan is een goed functionerend bestuur en sterke vertegenwoordigers.

Enquête inspanningsverplichting besturen

Persoonlijke gegevens
Vragen over uw taak om fractieleden te stimuleren zich te ontwikkelen

1. Hoe gaf u als bestuur tot nu toe invulling aan de taak om fractieleden te stimuleren zich in hun functioneren te ontwikkelen? (meerdere antwoorden mogelijk)

2. Hoe zou u aan deze taak als bestuur inhoud willen geven? (meerdere antwoorden mogelijk)

3. Een mogelijkheid om deskundigheidsbevordering een vaste plaats te geven in uw kiesvereniging of provinciale unie  is het aanstellen van een talentmanager. Deze persoon krijgt als speciale taak om fractieleden, bestuursleden en gewone leden te motiveren en in te zetten op een plek die past bij hun talenten en mogelijkheden. Hij of zij brengt in kaart welke mogelijkheden leden en sympathisanten hebben, kent actieve leden en heeft tot taak met elk bestuurslid en fractielid zo nodig een persoonlijk ontwikkelplan op te stellen. 
Wat vindt u van het idee om speciaal iemand binnen of buiten het bestuur aan te stellen met als taak het talentmanagement van uw kiesvereniging en/of provinciale unie te verzorgen?

(aanvulling als u het wel een goed idee vindt)
(aanvulling als u het geen goed idee vindt)

4. Op welke manier kan het partijbureau of het Opleidingscentrum u ondersteunen in uw taak om fractieleden te stimuleren zich in hun functioneren te ontwikkelen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Vragen over ontwikkeling van bestuursleden

5. Hoe zorgde u als bestuur tot nu toe dat de nodige kennis en vaardigheden bij bestuursleden werden ontwikkeld? (meerdere antwoorden mogelijk)

6. Hoe zou u bezig willen zijn met de ontwikkeling van kennis en vaardigheden binnen uw bestuur? (meerdere antwoorden mogelijk)

7. Op welke manier kan het partijbureau of het Opleidingscentrum u  ondersteunen bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden binnen uw bestuur? (meerdere antwoorden mogelijk)

Overig
Het is niet de bedoeling dat u hier een vraag stelt. We kunnen u niet van antwoord voorzien omdat u de enquête anoniem invult. Een adviesvraag kunt u stellen via advies@christenunie.nl.