Geert Jan SpijkerGeert Jan Spijker

U bent hier:
Opleidingscentrum
Mensen
Interviews
Geert Jan Spijker

Geert Jan Spijker: “Zonder verspreiding is kennis weinig waard”

Productieve samenwerking Opleidingscentrum en WI

Naam Geert Jan Spijker
Woonplaats Amersfoort
Rol in de ChristenUnie Wetenschappelijk medewerker WI

Hoe werken het Wetenschappelijk Instituut (WI) en het Opleidingscentrum samen?

Op veel terreinen werken WI en Opleidingscentrum samen. Zo hebben we de cursus Verdieping christelijk-sociale politiek ontwikkeld en een paar jaar lang onder veel belangstelling gegeven. Verder werken we samen rond het fellowsprogramma, waarin twintigers een jaar lang onder begeleiding onze politieke traditie bestuderen. Ook hebben we recent in nauwe samenwerking het programma rond de Masterclass christelijk-sociaal denken en doen opgezet en drie DVD-cursussen ontwikkeld (rond Dienstbare samenleving, Vrijheid, Duurzaamheid).

Wat is het belang van die samenwerking?

Die is cruciaal. Zoals inhoud en vorm elkaar nodig hebben, zo hebben WI en Opleidingscentrum elkaar ook nodig. Het Opleidingscentrum weet de weg naar leden en bestuurders te vinden, het WI kan inhoud aanleveren die voor hen relevant is. Men noemt het WI weleens de bewaker van de beginselen. Bij bewaken hoort ook vertalen naar bestuurders en leden en daar speelt het Opleidingscentrum een onmisbare rol. Zonder verspreiding is kennis weinig waard.

Wat is uw rol daarin?

Op verschillende manieren ben ik - evenals andere WI-medewerkers overigens - actief bij diverse cursussen. Soms is dat als cursusleider, soms als (mee)schrijver van readers of als adviseur.