Jolanda Stoeten - FlachJolanda Stoeten - Flach

U bent hier:
Opleidingscentrum
Mensen
Interviews
Jolanda Stoeten - Flach

Jolanda Stoeten-Flach: ‘Een goede basis voor het raadswerk”

Naam Jolanda Stoeten-Flach
Woonplaats Tiel
Rol in de ChristenUnie Gemeenteraadslid Tiel

U bent  als nieuweling politicus van het jaar geworden in Tiel. Gefeliciteerd!
“Dankjewel: StadsTV Tiel hield de verkiezing voor de tweede keer.  Ze hebben daarvoor diverse mensen bevraagd: mensen op de publieke tribune en in de  ambtelijke staf. Ook hebben ze scoringslijsten bijgehouden tijdens vergaderingen. En ze vonden mij het sterkst in debat, humor, dossierkennis en politiek gevoel.”

Welke rol heeft Opleiding daarin gespeeld?
“Ik heb de module ‘Politiek iets voor mij?’ gedaan bij het Opleidingscentrum. Ik had eerst een beeld van de politiek van alleen maar vergaderen. Bij zo’n module krijg je een breder beeld van hoe het in elkaar zit. Toen eenmaal duidelijk was dat ik op de lijst kwam, heb ik een cursus voor raadsleden gevolgd. Hoe werken amendementen, moties, netwerken, conflictbeheersing, sociale- en ruimtelijke kaders? Heel verhelderend. Het is een goede basis voor het raadswerk. Ik sla  mijn cursusmap er nog wel eens op na. Ik heb vooral geleerd wat de beslissende fases zijn in de besluitvorming en hoe ik dus invloed kan uitoefenen.

Hoe bent u destijds raadslid geworden?
“Tiel was een witte vlek voor de ChristenUnie, er was wel potentieel maar nog geen zetel. Iemand heeft mij gevraagd of ik actief mee wilde doen en daarna is de bal gaan rollen. Toen ik toch nog redelijk onverwacht in de raad kwam, ben ik er vol voor gegaan. En blijkbaar is dat goed gegaan.”