Aldrik DijkstraAldrik Dijkstra

U bent hier:
Opleidingscentrum
Mensen
Trainers
Aldrik Dijkstra

Lokaal werken aan politiek profiel

“Als je overtuigd bent van je boodschap is het verkopen ervan niet moeilijk”. Voor Aldrik Dijkstra reden om goed na te denken over de profilering van de ChristenUnie in Hilversum. Dijkstra is eigenaar van een adviesbureau, werkzaam als griffier en raadslid voor de ChristenUnie in Hilversum. Hij ontwierp in samenwerking met het ChristenUnie Opleidingscentrum de training Politieke Profilering die in november van start gaat.

 “Het zit ChristenUnie-mensen misschien nog niet zo in de genen om strategisch na te denken over profilering en het uitventen van onze successen, maar ons bestaansrecht hangt er toch echt vanaf.”  

Praktijkvoorbeelden

In Hilversum organiseert de ChristenUnie altijd direct na de gemeenteraadsverkiezingen een strategische heisessie waarin de lijnen voor de volgende vier jaar worden uitgezet. “We zetten onze speerpunten uit in de tijd en maken voorlopige plannen. Na een half jaar volgt de eerste vervolgbijeenkomst. Dan kijken we welke stappen we al gezet hebben en welke actuele ontwikkelingen er zijn, soms stellen we dan ons plan bij.”

Uit de lopende raadsperiode weet Dijkstra zo twee successen te noemen die dankzij deze werkwijze zijn behaald. Bij de eerste heisessie na de verkiezingen besloot de fractie om duurzaamheid hoog op de agenda te zetten. Toen andere partijen dat ook leken te doen heeft de ChristenUnie alle partijen bij elkaar gebracht om te praten over dit thema. Hieruit is een initiatiefvoorstel gerold dat unaniem door de raad is aangenomen: Hilversum moet in 2050 een CO2 neutrale gemeente zijn. Dat betekent duurzamer en groener en dit gaat vertaald worden op alle beleidsterreinen.

 Initiatief nemen en succes claimen

Hoewel alle partijen dus betrokken waren bij de totstandkoming van dit voorstel is het toch voor iedereen duidelijk dat het succes op het conto van de ChristenUnie moet worden geschreven. Dijkstra: “Wij hebben van begin af aan dit punt geclaimd: via de website, in interviews, via twitter. Natuurlijk hebben we ook het politieke spel gespeeld. We hebben strategische partners gezocht in zowel een oppositiepartij als een coalitiepartij. Zo hebben we een goed voorstel liggen met een duidelijk ChristenUnie-stempel en de inwoners van de gemeente herkennen dat stempel ook”.

Armoedebeleid is het tweede thema waarop de fractie in Hilversum zich heeft geprofileerd. Deze keer is gekozen voor het organiseren van een werkcongres met alle lokale maatschappelijke organisaties die te maken hebben met armoede. “Hiervoor hebben we alleen het CDA uitgenodigd om mee te doen. Dat was ook een bewuste keuze.” Dijkstra wordt nu in Hilversum aangesproken vanwege zijn inzet voor een rechtvaardig armoedebeleid. “Daar doe je het toch voor?”.

Op de vraag waarom raads- en Statenleden de training Politieke Profilering moeten volgen kan Dijkstra een kort antwoord geven: “In deze training gaat het over alle aspecten van profileren: de boodschap, de strategie, de communicatie en degene die de boodschap brengt. Een must voor alle vertegenwoordigers van de ChristenUnie.”

 De Training Politieke Profilering start op 17 december met vervolgbijeenkomsten in Assen, Amersfoort en Dordrecht.  

Dit interview is gepubliceerd in Denkwijzer 2011-2