Mentko Nap


     

Mentko NapMentko Nap

U bent hier:
Opleidingscentrum
Mensen
Trainers
Mentko Nap

Hoe ben je betrokken bij de ChristenUnie?
Kort na de oprichting ben ik lid geworden. Aanvankelijk was dat nogal passief, maar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd ik actief. Sindsdien ben ik lid van de steunfractie van de ChristenUnie in de stad Groningen. Daarnaast ben ik met ingang van deze maand trainer voor de kaderschool, al klinkt dat nog wel wat onwennig.

Waarom werk je mee aan de ChristenUnie Kaderschool?
Dat heeft vooral te maken met mijn enthousiasme over mijn vak. Ik verzorg dit jaar de noordelijke editie van de cursus "Het huis van Thorbecke". Die cursus is o.a. opgezet door oud-GPV-voorman Schutte en biedt een staatkundige en staatsrechtelijke introductie op de Nederlandse overheid. Overdag werk ik als docent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Eén van de dingen waardoor ik me zo thuis voel bij de ChristenUnie, is de veelgeroemde staatsrechtelijke zuiverheid van de politici van de partij. Het lijkt me ontzettend aardig om een bescheiden bijdrage te kunnen leveren aan het in stand houden van dat imago.

Wat is je achtergrond?  
Tussen 1996 en 2001 heb ik in Groningen rechten gestudeerd en ben daar sindsdien aan de universiteit blijven hangen. Al enkele jaren (iets te lang eigenlijk) werk ik aan een proefschrift over grondwetsuitleg door de Raad van State. Ik ben dolgelukkig getrouwd en bewoon samen met mijn vlam een huurflatje in de stad Groningen.

Heb je een leuke anekdote uit je werk voor de kaderschool?

Je legt me deze vragen voor terwijl de cursus nog niet is begonnen, dus ik grijp naar een waarneming uit mijn ervaringen in de steunfractie. Zoals in de meeste gemeenten wel het geval zal zijn biedt het Groninger stadhuis een werk- en vergaderruimte aan alle partijen die één of meer zetels hebben gekregen. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 moesten de fractiekamers opnieuw worden verdeeld omdat de verhoudingen anders waren komen te liggen. Fracties die zetels hadden ingeleverd kregen een kleinere kamer, terwijl fracties die goed bedeeld waren door de kiezer een grotere ruimte mochten gaan bezetten. De fractie van de ChristenUnie bleef gelijk in omvang, maar verhuisde wel. Een gevolg daarvan was dat we ons fysiek verwijderden van de belendende CDA-fractie. Als ik nu zo kijk met welke akkoorden de CDA-fractie deze week heeft ingestemd, lijkt die fysieke verwijdering op lokaal niveau in maart van dit jaar wel een voorbode te zijn geweest van de politieke verwijdering op landelijk niveau.