Organisatiemeter - leden van de lokale ChristenUnieOrganisatiemeter - leden van de lokale ChristenUnie

Organisatiemeter - vragenlijst voor leden van de lokale ChristenUnie

Persoonlijke gegevens
Uitleg Organisatiemeter
Door op onderstaande 64 stellingen te reageren geeft u input voor de Organisatiemeter. De antwoorden van alle ingevulde vragenlijsten van uw kiesvereniging worden verwerkt tot een grafiek die de sterke en zwakke kenmerken van de lokale ChristenUnie toont.

Het is belangrijk dat u op alle stellingen reageert. Als bij een bepaalde stelling geen van de aangegeven reacties volledig overeenstemt met uw mening, vink dan het antwoord aan dat daar het meest op lijkt. Kies zo min mogelijk voor ‘geen mening’. Als er bijvoorbeeld geen nieuwsbrief is of website, dan vinkt u ‘helemaal oneens’ aan, ook al zijn er misschien wel plannen voor. Houd bij de reacties op de stellingen steeds in gedachten dat er naar de huidige stand van zaken in uw lokale situatie wordt gevraagd.

Als er ‘ChristenUnie’ staat, gaat het over de lokale ChristenUnie waar u bij betrokken bent. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt.

Hartelijk dank voor uw medewerking!
In hoeverre bent u het eens met deze stelling?
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
geen meninghelemaal oneensoneenseenshelemaal eens
Ruimte voor eventuele opmerkingen