Elisabeth van Zijl,
deelnemer:


“De masterclass heeft mij ook geleerd dat de ChristenUnie mijn club is met of juist door mooie mensen met veel verschillen maar met een gezamenlijk fundament.” 

      

Masterclass christelijk-sociaal denken en doenMasterclass christelijk-sociaal denken en doen

U heeft ambitie. U loopt warm voor het gedachtegoed van de ChristenUnie en u wilt hier serieus en diepgaand mee aan de slag. Wellicht wilt u duidelijk krijgen welke rol u binnen de partij kunt vervullen.  Of weet u dat al en vindt u het tijd worden om uzelf te laten zien. Dan is de Masterclass christelijk-sociaal denken en doen iets voor u.

Omschrijving
Het ChristenUnie Opleidingscentrum biedt u in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut deze masterclass aan. Door het volgen hiervan verdiept u uw kennis van het christelijk-sociale gedachtegoed en vergroot u uw vaardigheden om die te kunnen toepassen. De onderwerpen die aan de orde komen worden stuk voor stuk ingeleid door zeer ervaren sprekers en trainers. De groep wordt gedurende de masterclass begeleid door een mentor die elke bijeenkomst aanwezig is.

Een half jaar volgt u een programma van vier zaterdagen en zes avonden. Daarnaast werkt u een dag mee met een burgemeester, gedeputeerde of Tweede Kamerlid. Op de laatste zaterdag legt u een proeve van bekwaamheid af tijdens een slotmanifestatie waarbij u het geleerde in praktijk brengt.

Resultaat
Na het volgen van deze masterclass hebt u kennis en begrip van de standpunten van de ChristenUnie. U hebt vaardigheden als debatteren, opiniërend schrijven en netwerken versterkt. U hebt een ChristenUnie-netwerk opgebouwd. U weet of en waar u zich wilt inzetten binnen de partij.

Trainers en docenten
Geert Jan Spijker, Rogier Havelaar, Gert-Jan Segers en vele anderen.

Programma
Het programma bevat in elk geval de onderdelen

  • Persoonlijke motivatie en Bijbelse motieven voor christelijke politiek
  • Debatteren
  • De geschiedenis en uitgangspunten van de ChristenUnie
  • Invloed uitoefenen door netwerken: hoe doe je dat als christen?
  • Mediatraining
  • De politieke kaart van Nederland: over maatschappelijke stromingen en ideologische verschillen tussen de ChristenUnie en andere partijen

Praktische informatie
I.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 wordt deze Masterclass niet aangeboden in het seizoen 2013-2014. Hebt u interesse om het programma in 2014-2015 te volgen, stuur dan een mail naar opleiding@christenunie.nl. U wordt dan op de hoogte gehouden van nieuwe data voor de Masterclass.

Doelgroep
De masterclass is bestemd voor ambitieuze mensen met minimaal hbo-niveau. Deelnemers zijn sympathisant of lid van de ChristenUnie. Ze zijn gemotiveerd om het christelijk-sociale denken in hun politieke functie toe te passen, of ambiëren dit voor de toekomst.

Solliciteren
Solliciteren is op dit moment niet mogelijk.

Competenties
Omgevingsbewustzijn
Oordeelsvorming
Overtuigingskracht

Meer informatie hierover vindt u in het competentiewoordenboek.