Persoonlijke leerroutePersoonlijke leerroute

U bent hier:
Opleidingscentrum
Leerroutes
Persoonlijke leerroute

Een persoonlijke leerroute

Het ChristenUnie Opleidingscentrum stimuleert mensen om zich te ontwikkelen in hun functie. Met ons opleidingsaanbod kunt u uw eigen leerroute uitzetten. Maar waar begint u dan en voor welke cursussen kiest u? Wij helpen u graag bij het maken van een planning.

Competentiemeter

Met behulp van de competentiemeter kunnen alle leden hun unieke competentieprofiel laten vaststellen. De uitkomst hiervan krijgt u in een persoonlijke rapportage. U krijgt inzicht in uw sterke kanten en in de punten waarop u zich nog verder kunt ontwikkelen. De uitkomst kan u helpen om uw plaats te ontdekken binnen de partij. Per competentie krijgt u een advies welke cursus of training aansluit bij uw leerpunten.

Op deze website benoemen we bij elke cursus welke competenties u hiermee verder ontwikkelt. U kunt zo uw eigen leerroute bepalen. De competenties die we gebruiken staan in het Lokaal en provinciaal functiehandboek van de ChristenUnie. Een definitie van alle competenties vindt u in ons competentiewoordenboek.

Om u te helpen een leerroute uit te zetten voor de komende jaren geven we u hiernaast een schema voor uw persoonlijke ontwikkelplan.

Persoonlijke planning

Hoe gaat u hiermee aan de slag?

 1. Vul de competentiemeter in en lees uw rapportage. Bespreek de uitkomst eens met mensen in uw omgeving om te kijken of zij u hierin herkennen.
 2. Bepaal uw leerdoelen voor de komende jaren: waar wilt u over drie jaar staan? Welk kennisniveau wilt u hebben en welke vaardigheden wilt u ontwikkelen?
 3. Kies de cursussen die passen bij uw leerdoelen. Gebruik hierbij de rapportage en het overzicht van het cursusaanbod per doelgroep.
 4. Bepaal op basis van uw eigen prioriteiten welke cursus u in welk jaar wilt volgen.
 5. Meld u via onze website aan voor de cursussen die in dit seizoen op de agenda staan.

Heeft u vragen over uw persoonlijke leerroute, neem dan contact op met de coördinatoren Opleiding via opleiding@christenunie.nl of 033 422 6969. Als u behoefte heeft aan persoonlijke coaching kan het ChristenUnie Opleidingscentrum bemiddelen tussen u en coaches met een warm hart voor de ChristenUnie.

Mijn leerroute in beeld

Uitkomsten competentiemeter

Sterke competenties die ik kan uitbouwen:

 •  
 •  
 •  

Competenties die ik moet ontwikkelen:

 •  
 •  
 •  

Inhoudelijke kennis die ik nog mis:

 •  
 •  
 •  

 

Leerdoelen

Over ……………………….[1]. heb ik de volgende doelen[2] bereikt:

 

 

Aanbod van het ChristenUnie Opleidingscentrum dat past bij mijn leerdoelen:

Seizoen waarin ik deze cursus/ training wil volgen[3]:

Concrete cursussen waarvoor ik mij in 2012/2013 aanmeld:

   

 

 

 


[1] Voeg de termijn in waarop u deze doelen wilt bereiken
[2] Formuleer uw doelen SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden
[3] Bepaal de prioriteit die u geeft aan cursussen met behulp van de competentiemeter en het overzicht met het cursusaanbod per doelgroep. Deze cursussen kunt u over een aantal jaren verspreiden.