IdentiteitIdentiteit

U bent hier:
Opleidingscentrum
Kernwaarden
Identiteit

Identiteitgebonden - interview met Gert-Jan Segers

Gert-Jan Segers is getrouwd met Rianne en vader van drie meiden. Hij heeft in Leiden politicologie gestudeerd. Van juni 2008 tot september 2012 was hij directeur van het Wetenschappelijk Instituut (WI) en daarvoor heeft hij gezin zeven jaar in Egypte en een jaar in de VS gewoond. Sinds september 2012 is Gert Jan lid van de Tweede Kamer.

Waarom is het Opleidingscentrum belangrijk voor de ChristenUnie?

“Eigenlijk kan niemand binnen de ChristenUnie aan de slag zonder goede vorming en training. Als je optreedt namens de ChristenUnie moet je weten waar de partij voor staat, onze traditie kennen en de politieke standpunten kunnen verwoorden. En het is handig om daarbij goede vaardigheden te ontwikkelen zoals spreken, schrijven, onderhandelen. Die vaardigheden kun je ook wel bij andere opleidingsinstituten leren, maar bij het Opleidingscentrum wordt ook belicht hoe je die dingen vanuit je christen-zijn aanpakt. Geen vuile spelletjes spelen in het debat. Integer en transparant zijn. Hoe maak je als vertegenwoordiger van de ChristenUnie het verschil? Met dat alles helpt het Opleidingscentrum. We kunnen niet zonder!”

Dacht je in je rol als directeur van het WI mee over de vorming van ChristenUnieleden door het Opleidingscentrum?

“Zeker! Mijn collega’s Geert Jan en Rob hebben afgelopen jaar de verdiepingscursus ‘christelijk-sociale politiek’ gegeven. Ik heb meegedacht bij het aanbod van het Opleidingscentrum voor hoger opgeleiden en potentiële bestuurders en politici. En ook als Kamerlid werk ik regelmatig mee aan activiteiten van het Opleidingscentrum. Het Opleidingscentrum mag zich dus in mijn warme belangstelling verheugen.”