Gert Schutte, docent van de cursus:

"De cursus is bedoeld om inzicht te geven in het functioneren van ons staatsbestel in theorie en praktijk. Daarom wordt aandacht geschonken aan onze politieke geschiedenis en aan het vormgeven van een hedendaagse christelijke politieke visie.

Mensen die deze cursus hebben gevolgd zullen de dagelijkse politieke gebeurtenissen met andere ogen kunnen bekijken en het gesprek daarover meer gefundeerd kunnen voeren".

     

Het huis van ThorbeckeHet huis van Thorbecke

U bent hier:
Opleidingscentrum
Cursusaanbod
Het huis van Thorbecke

De Eerste Kamer afschaffen. Artikel 1 van de grondwet schrappen. De premier rechtstreeks laten kiezen. Welke argumenten zijn hiervoor of hiertegen? Deze cursus helpt u de actuele politieke discussies op een goede manier te beoordelen.

Omschrijving
Met de kennis die u in deze cursus opdoet kunt u toetsen of politici terecht en op een goede manier een beroep doen op grondrechten. U krijgt veel informatie en achtergronden waarmee u zelf de politieke actualiteit kunt beoordelen en de achtergronden van de politieke praktijk ontdekt.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • Grondwet en grondrechten: wat is hun status en welk beroep kunnen wij er wel (en niet) op doen?
  • Regering en Statengeneraal: hoe zijn ze ontstaan en wat is hun werkwijze?
  • Bevoegdheden en werkwijze van de Tweede Kamer en de regering.
  • De gemeente en de provincie: wat zijn hun taken en hoe moet dat met de bestuurlijke vernieuwing?

Opbouw
Bij deze cursus hoort een reader met veel achtergrondinformatie. Hierin is aandacht voor de visie van de ChristenUnie op ons staatsbestel en de werking daarvan. Het is belangrijk deze informatie vooraf te lezen. Tijdens de bijeenkomsten gaan de docenten verder de diepte in en gaan ze met u in discussie over actuele politieke ontwikkelingen en achtergronden.

Docenten
Gert Schutte, oud-Tweede Kamerlid; Evert de Graaf, oud-wethouder en oud-docent Geschiedenis

Praktische informatie
Duur: vier avonden
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Aantal deelnemers: 10 - 20

U kunt deze cursus aanvragen voor uw woonplaats of regio als u minimaal tien deelnemers hebt. Voor aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen via opleiding@christenunie.nl.

Competenties die u hierbij ontwikkelt

  • Analytisch vermogen
  • Politieke sensitiviteit