Discussie: opleidingseisen voor toekomstige politici?Discussie: opleidingseisen voor toekomstige politici?

Is het wenselijk dat kandidaat-raadsleden zich al in de voorbereidingstijd het gedachtegoed van de ChristenUnie op uitgangspuntenniveau eigen maken? Het Opleidingscentrum is benieuwd naar uw mening hierover. Wat is de verantwoordelijkheid van de selectiecommissie en het bestuur hierin? Moet de kennis van de uitgangspunten worden ‘getest’ en moeten er vervolgens opleidingseisen gesteld worden? Wat vindt u? We dagen u uit om te reageren op onderstaande stellingen.

Stelling 1

Kandidaten moeten eerst slagen voor een test over de uitgangspunten van de ChristenUnie voor ze op de lijst mogen. Toelichting: Met een test als onderdeel van de selectieprocedure kunnen ... lees verder

Stelling 2

Alle nieuw verkiesbare kandidaten moeten verplicht een basisleergang christelijke politiek volgen. Toelichting: Zo garanderen we dat alle kandidaten die gekozen worden voldoende kennis hebben van ... lees verder

Het complete artikel in DenkWijzer leest u hier.