Cynthia Ortega-Martijn en Shahied BadoellaCynthia Ortega-Martijn en Shahied Badoella

Interview met Cynthia Ortega-Martijn en Shahied Badoella

Cynthia Ortega - Martijn, Tweede Kamerlid ChristenUnie, en Shahied Badoella, adjunct-directeur Partijbureau, over de nieuwe masterclass.

Waarom een speciale masterclass?
Cynthia: "Ik heb gemerkt dat er nog veel winst is te behalen bij deze groep. Toen de ChristenUnie werd opgericht, hadden we duidelijk voor ogen dat de partij er moest zijn voor alle christenen. Als we onszelf serieus nemen, moeten we nu een signaal afgeven door echt in hen te investeren en ze erbij te betrekken.”

Wat is het verschil met het bestaande cursusaanbod?
Shahied: "Het is vooral maatwerk voor deze veelkleurige doelgroep. We nemen bijvoorbeeld niet aan dat mensen uit deze groep al vanuit hun traditie geïnteresseerd zijn in de politiek. We gaan daarom veel aandacht besteden aan de voor deze groep vaak moeilijke combinatie van politiek en geloof.”

Wat is de belangrijkste les?
Cynthia: "Dat christelijke politiek een roeping kan zijn. En dat politiek en geloof heel goed samengaan. Evangeliseren is de taak van de kerk en van iedere gelovige, maar niet van de politiek. En ik wil ze laten zien wat je als christen vanuit de politiek kan doen."

Wat wil de ChristenUnie ermee bereiken?
Shahied: "Nou, het zou fantastisch zijn als aan het eind van de Masterclass een aantal talenten opstaat en aangeeft dat ze verder willen gaan in de politiek. Dat zou winst zijn. Dan gaan we ze ook verder helpen.”

Wat is jullie rol in deze masterclass?
Cynthia: "De masterclass is ons initiatief en ik denk dus mee over het curriculum. Ik zal ook training geven op het gebied van politieke vaardigheden."
Shahied: "Ik denk mee en zal de trainingen verzorgen als het gaat om de media, communicatie, profilering en campagne voeren."