CompetentiesCompetenties

U bent hier:
Opleidingscentrum
Competenties
Competenties

Competenties op niveau

De ChristenUnie werkt al een aantal jaar met het functiehandboek waarin competentieprofielen staan voor alle lokale en provinciale functies. Dit seizoen passen we dit handboek aan en breiden het uit met landelijke functies. We scherpen de definities en indicatoren aan om u nog beter in staat te stellen uw eigen ontwikkeling op te pakken.

Competenties zijn bekwaamheden die tot uitdrukking komen in succesvol gedrag. Om te weten welk gedrag bijdraagt aan succes in uw functie, brengen we verschillende niveaus aan in de competenties. Want van een lid van de steunfractie verwachten we nu eenmaal wat anders dan van een wethouder als het bijvoorbeeld gaat om de competentie Onafhankelijkheid. Hiernaast ziet u een voorbeeld van hoe een competentie uitgewerkt is in niveaus.

Deze niveaus brengen we ook aan in de ChristenUnie competentiemeter. Vanaf eind augustus 2013 hopen we de nieuwe versie beschikbaar te hebben. We breiden het aantal functies waarop u zichzelf kunt beoordelen uit, we brengen de verschillende niveaus aan en we bieden u de mogelijkheid om, tegen een kleine vergoeding, een 360° feedback te vragen van mensen waarmee u samenwerkt.

Uiteraard vindt u in de nieuwe competentiemeter ook een koppeling naar het aanbod van het ChristenUnie Opleidingscentrum. Met uw persoonlijke rapportage kunt u zich heel gericht opgeven voor een cursus of training. Roept de rapportage leervragen op die niet met ons aanbod beantwoord worden, neem dan contact met ons op.

 

Voorbeeld van een competentie waarbij verschillende niveaus zijn aangebracht.

Competentie: Onafhankelijkheid
Definitie: Acties ondernemen en uitspraken doen die getuigen van een eigen visie of mening; anderen niet naar de mond praten.
Indicatoren:

Algemeen

 • Laat zich niet direct beïnvloeden door andere opvattingen
 • Heeft een eigen overtuiging
 • Weerstaat sociale druk
 • Zet een eigen onafhankelijke koers uit

Niveau 1 : Basis  

 • Neemt besluiten en vormt een mening op basis van eigen analyses
 • Neemt de mening van anderen niet klakkeloos over
 • Durft van mening te verschillen

Niveau 2: Bekwaam

 • Brengt plannen en voorstellen naar voren die afwijken van het beleid
 • Deinst niet terug voor weerstand tegen de eigen planning en mening
 • Doorbreekt vastgeroeste gewoonten en laat zien dat het ook anders kan

Niveau 3: Uitstekend

 • Houdt zich aan professionele kwaliteitseisen ook als deze tegen het beleid indruisen
 • Behoudt de juiste professionele distantie tot belanghebbende partijen
Neemt afwijkende standpunten in, ook al levert dat discussie op.  

Lokaal en Provinciaal Functiehandboek

In het functiehandboek worden alle functies van ChristenUnie bestuurders en –politici beschreven, met de daarbij behorende competenties. Dit functiehandboek is te bestellen via de webwinkel van de ChristenUnie.
voorkant functiehandboek